Rok założenia 1992

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Wyceny maszyn i urządzeń.


  • Wycena prototypów i innych nietypowych środków technicznych.


  • Wycena maszyn i urządzeń wytwarzanych dla własnych potrzeb.


  • Przeprowadzenie oceny zgodności maszyny z wymaganiami dyrektywy maszynowej (dyrektywa 2006/42/WE).


  • Opracowanie instrukcji eksploatacji maszyn w zakresie wynikającym z zapisów dyrektywy maszynowej (dyrektywa 2006/42/WE).


  • Przeprowadzenie procedury wynikającej z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.


  • Opracowanie instrukcji użytkowania maszyn w zakresie wynikającym z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.


  • Ocena stanowisk pracy pod kątem możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.